Informatiebijeenkomst ontwikkeling Osseweg

In samenwerking met Muller Bouw is Wagemakers Bouw & Ontwikkeling al enige tijd bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een bouwplan aan de Osseweg/Maasstraat in Heesch. Het College van B&W heeft een principebesluit genomen om onder een aantal voorwaarden medewerking te verlenen aan een plan met 24 sociale huurappartementen en 1 bouwkavel.

Om de plannen voor de ontwikkeling te delen met de buurtbewoners is er een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond, waarbij bijna alle genodigden aanwezig waren, is er uitleg gegeven over het doel van de bijeenkomst en de aanleiding van dit bouwplan. Tevens is er een presentatie gegeven over het eerste ontwerp van het appartementengebouw.

Het is de bedoeling om voor het appartementengebouw de uitgebreide WABO-procedure te volgen waarmee de wijziging van de bestemming gelijktijdig loopt met de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag zal vóór 1 januari 2024 worden ingediend en de geschatte proceduretijd is ongeveer 6 à 8 maanden zodat de omgevingsvergunning in de tweede helft 2024 onherroepelijk zou kunnen zijn.