Informatiebijeenkomst Pius X

Nadat de intentieovereenkomst getekend was, was een informatiebijeenkomst voor de beoogde herontwikkeling van de huidige Pius X kerk in Uden een logische stap. Op deze manier zijn de omwonenden en overige belangstellenden meegenomen in de stedenbouwkundige ideeën en de planning.

Sinds 2009 is Bouwcombinatie Wagemakers-van de Ven B.V. al eigenaar van de huidige Pius X kerk te Uden. De afgelopen jaren hebben zij uitgezocht wat de mogelijkheden zijn tot een herontwikkeling van de locatie met behoud van de kerktoren. Samen met de gemeente is er een intentieovereenkomst gesloten om naast de kerktoren, drie woontorens te bouwen in combinatie met een zorgcentrum.

Om de buurtbewoners en overige belangstellenden op de hoogte te brengen van de plannen, is er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst is men op de hoogte gebracht van het doel van de herontwikkeling, het stedenbouwkundig ontwerp, het landschapsontwerp en is er een globale planning afgegeven. De bezoekers kregen de gelegenheid om vragen te stellen en door middel van een opmerkingen paneel kon men de eventuele vragen en opmerkingen achterlaten op een post-it. Tevens hebben zij de mogelijkheid gekregen om mee te denken over een plannaam en logo.