Intentieovereenkomst Pius X-kerk getekend

Het plan om op de plek van de oude Pius X-kerk in Uden appartementen te gaan bouwen is nieuw leven ingeblazen. Op 28 september ondertekenden bouwcombinatie Wagemakers-Van de Ven en de Gemeente Maashorst de intentieovereenkomst Pius X-kerk.

De komende tijd wordt er uitgezocht of het haalbaar is om op de plek van de oude Pius X-kerk in Uden 85 appartementen en een gezondheidscentrum neer te zetten, met behoud van de markante kerktoren.

De 85 appartementen zijn bestemd voor allerlei doelgroepen, van jong tot oud en van koop tot huur in het middensegment. Wethouder Franko van Lankvelt is blij met het initiatief: ,,Als gemeente willen we graag meewerken aan een nieuwe invulling voor deze locatie. Het plan levert woningen voor jongeren, ouderen en gezinnen. Goede en passende seniorenwoningen zorgen ook nog eens voor doorstroom op de woningmarkt, omdat andere woningen vrij komen.”

Pius X is een voormalig kerkgebouw met pastorie. De kerk is al geruime tijd gesloten en sinds 2009 in eigendom van de Bouwcombinatie Wagemakers-Van de Ven. Voor de nieuwbouw zullen het kerkgebouw en de pastorie gesloopt worden. De aanwezige toren is van monumentale waarde en zal blijven staan. Wat voor invulling de toren krijgt, is nog niet bekend. Lees het hele artikel.